Airiam ✔️ opinie, wskazania, działanie, dawkowanie (2023)

Lek Airiam ma postać roztworu w aerozolu inhalacyjnym, zawiera dwie substancje czynne, które wdychane przez usta dostają się bezpośrednio do płuc.

Lek zawiera dwie substancje czynne beklometazonu dipropionian i formoterolu fumaran dwuwodny. Beklometazonu dipropionian należy do grupy leków nazywanych kortykosteroidami, które działają przeciwzapalnie poprzez zmniejszenie obrzęku oraz podrażnienia płuc.

Formoterolu fumaran dwuwodny należy do grupy leków rozszerzających oskrzela o długotrwałym działaniu, które rozkurczają mięśnie w drogach oddechowych i ułatwiają oddychanie.

Razem te dwie substancje czynne ułatwiają oddychanie poprzez złagodzenie objawów, takich jak duszność, świszczący oddech i kaszel u pacjentów z astmą lub przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), a także pomagają zapobiegać objawom astmy.

Astma
Lek Airiam jest wskazany w regularnym leczeniu astmy u dorosłych pacjentów, u których:
• objawy astmy nie są wystarczająco kontrolowane za pomocą kortykosteroidów wziewnych oraz stosowanego doraźnie krótko działającego leku rozszerzającego oskrzela
lub
• uzyskano odpowiednią kontrolę objawów astmy za pomocą zarówno kortykosteroidów wziewnych, jak i długo działających leków rozszerzających oskrzela.

POChP
Lek Airiam może być również stosowany w leczeniu objawów ciężkiej postaci przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u dorosłych pacjentów. POChP jest przewlekłą chorobą dróg oddechowych w płucach, która jest głównie spowodowana paleniem papierosów.

Reklama - promocja marki apo-discounter.pl

Reklama


 • Jaki jest skład Airiam, jakie substancje zawiera?
 • Dawkowanie preparatu Airiam - jak stosować ten lek?
 • Przedawkowanie - zastosowanie zbyt dużej dawki
 • Co mogę jeść i pić podczas stosowania Airiam - czy mogę spożywać alkohol?
 • Czy można stosować Airiam w okresie ciąży i karmienia piersią?
 • Ulotka leku - do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta
 • Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) - dokumentacja dle lekarzy i farmaceutów
 • Podobne leki - zamiennik wg substancji czynnej
 • Dostepność Airiam - znajdź w najbliższej aptece
 • Opinie o leku - zapoznaj się z doświadczeniami innych pacjentów / napisz własną opinię (forum)
 • Jaki jest skład Airiam, jakie substancje zawiera?

  – Substancjami czynnymi leku są: beklometazonu dipropionian, formoterolu fumaran dwuwodny. Każda dawka odmierzona z inhalatora zawiera 100 mikrogramów beklometazonu dipropionianu oraz 6 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego. Odpowiada to dawce dostarczonej przez ustnik, zawierającej 84,6 mikrograma beklometazonu dipropionianu i 5,0 mikrogramów formoterolu fumaranu dwuwodnego.

  – Pozostałe składniki to: norfluran (HFC-134a), etanol bezwodny, kwas maleinowy i woda do wstrzykiwań.

  Zobacz listę produktów zawierających substancje:

  Beklometazon, Formoterol.

  Dawkowanie preparatu Airiam – jak stosować ten lek?

  Lek Airiam jest przeznaczony do stosowania wziewnego. Lek Airiam powinien być wdychany przez usta do płuc.

  Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. W ulotce znajduje się informacja ile rozpyleń należy przyjąć i jak często należy je przyjmować.

  Dawkowanie
  Astma
  Lekarz prowadzący będzie regularnie sprawdzał, czy pacjent przyjmuje optymalną dawkę leku Airiam.
  Lekarz ustali najmniejszą dawkę zapewniającą najlepszą kontrolę objawów astmy.

  Lekarz może przepisać stosowanie leku Airiam na dwa różne sposoby:
  a) Lek Airiam należy stosować codziennie w celu leczenia astmy, razem z innym wziewnym lekiem „przynoszącym ulgę” w przypadku nagłego zaostrzenia objawów astmy, takich jak napad duszności, świszczący oddech i kaszel

  Dorośli i osoby w podeszłym wieku:
  Zalecana dawka leku to jedno lub dwa rozpylenia dwa razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 4 rozpylenia.
  Należy pamiętać: Zawsze należy mieć przy sobie szybko działający wziewny lek przynoszący ulgę w celu leczenia zaostrzenia objawów astmy lub nagłego napadu astmy.
  b) Lek Airiam należy stosować codziennie w celu leczenia astmy, a także w przypadku nagłego zaostrzenia objawów astmy, takich jak napad duszności, świszczący oddech i kaszel

  Dorośli i osoby w podeszłym wieku:
  Zalecana dawka leku to jedno rozpylenie rano i jedno rozpylenie wieczorem.
  Należy również zastosować lek Airiam jako wziewny lek przynoszący ulgę w przypadku nagłego wystąpienia objawów astmy.
  W przypadku wystąpienia objawów astmy, należy zastosować jedno rozpylenie i odczekać kilka minut. Jeśli nie nastąpi poprawa, należy zastosować kolejne rozpylenie.
  Nie stosować więcej niż 6 przynoszących ulgę rozpyleń leku Airiam w ciągu doby.

  Maksymalna dawka dobowa leku Airiam wynosi 8 rozpyleń.
  Jeśli pacjent musi przyjmować większą liczbę rozpyleń w celu kontrolowania objawów astmy, powinien
  zwrócić się po poradę do lekarza. Konieczna może być zmiana leczenia.

  Stosowanie u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat:
  Tego leku NIE należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

  Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP)
  Dorośli i osoby w podeszłym wieku:
  Zalecana dawka to dwa rozpylenia rano i dwa rozpylenia wieczorem.

  Szczególne grupy pacjentów:
  Nie ma konieczności dostosowywania dawkowania u pacjentów w podeszłym wieku. Brak informacji dotyczącej stosowania leku Airiam u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek.

  Dawka beklometazonu dipropionianu zawarta w leku Airiam, która jest skuteczna w leczeniu astmy, może być mniejsza niż dawka zawarta w innych lekach wziewnych zawierających beklometazonu dipropionian. Jeśli pacjent wcześniej stosował inny lek wziewny zawierający beklometazonu dipropionian, lekarz zaleci odpowiednią dawkę leku Airiam w przypadku astmy.

  Nie należy zwiększać dawki
  W przypadku wrażenia, że działanie leku jest niewystarczające, należy zawsze zwrócić się do lekarza zanim zwiększy się dawkę leku.

  W przypadku nasilenia trudności w oddychaniu:
  W przypadku nasilenia duszności lub świszczącego oddechu (oddychanie ze słyszalnym świstem) bezpośrednio po inhalacji leku, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Airiam i niezwłocznie zastosować szybko działający wziewny lek przynoszący ulgę. Należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem prowadzącym. Lekarz oceni objawy i w razie potrzeby zaleci zastosowanie innego leczenia.

  W przypadku nasilenia objawów astmy:
  W przypadku nasilenia objawów choroby lub trudności w ich opanowaniu (np. gdy pacjent częściej musi stosować inny wziewny lek lub lek Airiam jako lek przynoszący ulgę) lub kiedy wziewny lek przynoszący ulgę lub lek Airiam nie łagodzi objawów, należy natychmiast powiadomić o tym lekarza prowadzącego. Może to świadczyć o zaostrzeniu astmy, a lekarz może zdecydować o konieczności zmiany dawkowania leku Airiam lub zastosowania innego leczenia.

  W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

  Sposób podawania:
  Ten lek znajduje się w pojemniku ciśnieniowym, w obudowie z tworzywa sztucznego, z ustnikiem. Z przodu inhalatora znajduje się licznik dawek, który pokazuje ile dawek leku pozostało. Za każdym razem po naciśnięciu inhalatora zostaje uwolniona dawka leku. Dozownik jest wyposażony w zintegrowany licznik dawki, dokładnie zliczający każdą dawkę i wyświetlający co 20. dawkę. Licznik dawki pokaże przybliżoną liczbę naciśnięć (rozpyleń) pozostałych w pojemniku. Okno licznika dawki wyświetla liczbę rozpyleń pozostałych w inhalatorze w jednostkach po dwadzieścia (np. 120, 100, 80 itd.). Gdy pozostanie 20 naciśnięć (rozpyleń) na wyświetlaczu pojawi się liczba 20 na w połowie czerwonym i w połowie białym tle, wskazując, że pojemnik jest bliski końca eksploatacji. Po 120 aktywacjach wyświetlacz pokazuje cyfrę 0 na czerwonym tle. Licznik przestanie się poruszać na „0”.

  Reklama

  Przedawkowanie – zastosowanie zbyt dużej dawki

  – Zastosowanie większej niż zalecana dawki formoterolu może spowodować następujące objawy: nudności, wymioty, szybsze bicie serca, kołatanie serca, zaburzenia rytmu serca, zmiany w elektrokardiogramie (zapis pracy serca), ból głowy, drżenie, senność, zbyt dużo kwaśnych produktów przemiany materii we krwi, zmniejszenie stężenia potasu we krwi, zwiększenie stężenia glukozy we krwi. Lekarz może zalecić wykonanie badania krwi w celu sprawdzenia stężenia potasu oraz glukozy we krwi.
  – Zastosowanie zbyt dużej dawki beklometazonu dipropionianu może spowodować krótkotrwałe zaburzenia czynności nadnerczy. Poprawa nastąpi w ciągu kilku dni, jednak lekarz może zalecić badanie krwi w celu sprawdzenia stężenia kortyzolu w surowicy krwi.

  Co mogę jeść i pić podczas stosowania Airiam – czy mogę spożywać alkohol?

  Łączenie alkoholu z niektórymi lekami może być groźne dla zdrowia, a nawet życia. Dowiedz się więcej na temat interakcji leków z alkoholem.

  Czy można stosować Airiam w okresie ciąży i karmienia piersią?

  Brak danych klinicznych dotyczących stosowania leku Airiam podczas ciąży.
  Leku Airiam nie należy stosować, jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza, że jest w ciąży lub planuje mieć dziecko, lub jeśli pacjentka karmi piersią, chyba że lekarz zadecyduje inaczej.

  Żródła / Bibliografia:

  Ulotka informacyjna dla pacjenta oraz charakterystyka produktu leczniczego Airiam

  Zentiva, k.s.


  Informacje na temat leków pozyskujemy z wiarygodnych źródeł:


  1. Publiczne rejestry medyczne Centrum e-Zdrowia / Rejestr Produktów Leczniczych - https://rejestrymedyczne.ezdrowie.gov.pl/rpl/search/public

  2. Europejska Agencja Leków - https://www.ema.europa.eu/en/medicines

  Ulotka Airiam – do pobrania pełna wersja ulotki dla pacjenta

  Do pobrania pełna ulotka przeznaczona dla pacjentów. Oprócz informacji zawartych na naszej stronie, znajdziesz tu dodatkowo następujące dane: skutki uboczne, przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje z innymi lekami, wpływ substancji na prowadzenie pojazdów i maszyn oraz inne ostrzeżenia i środki ostrożności. Ściągnij ulotkę przeznaczoną dla pacjenów w formacie pdf:

  Airiam, (100 mikrogramów + 6 mikrogramów)/dawkę odmierzoną, aerozol inhalacyjny, roztwór (Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus)

  Ściągnij dokument PDF

  Pobrano 0 razy

  Rozmiar plku 260.02 KB

  Reklama

  Charakterystyka produktu leczniczego (ChPL) – dokumentacja dla lekarzy i farmaceutów

  Ściągnij charakterystykę produktu leczniczego, zawierającą specjalistyczne informacje na temat Airiam m.in. postać farmaceutyczna, dane kliniczne, interakcje z innymi produktami leczniczymi, właściwości farmakologiczne, dane farmaceutyczne. ChPL jest dokumentem przeznaczonym wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego. Pobierz ChPL w formacie pdf:

  Airiam, (100 mikrogramów + 6 mikrogramów)/dawkę odmierzoną, aerozol inhalacyjny, roztwór (Beclometasoni dipropionas + Formoteroli fumaras dihydricus)

  Ściągnij dokument PDF

  Pobrano 0 razy

  Rozmiar plku 260.02 KB

  Zamienniki - powiązane produkty

  Lista potencjalnych zamienników - odpowiedniki wg substancji czynnej.

 • Oxodil Combo
  Oxodil Combo jest lekiem w inhalatorze stosowanym w leczeniu: – astmy u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. – objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u...
 • Fostex
  Lek Fostex ma postać roztworu w aerozolu inhalacyjnym, zawiera dwie substancje czynne, które podczas wykonywania wdechu przez ustnik inhalatora dostają się bezpośrednio do płuc. Lek zawiera dwie substancje czynne: beklometazonu...
 • Formodual
  Lek Formodual ma postać roztworu w aerozolu inhalacyjnym, zawiera dwie substancje czynne, które podczas wykonywania wdechu przez ustnik inhalatora dostają się bezpośrednio do płuc. Lek zawiera dwie substancje czynne: beklometazonu...
 • Airbufo Forspiro
  Airbufo Forspiro jest lekiem w inhalatorze stosowanym w leczeniu: – astmy u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 do 17 lat. – objawów przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) u...
 • Symbicort Turbuhaler
  Lek Symbicort Turbuhaler jest lekiem w inhalatorze, który jest stosowany w leczeniu astmy. Zawiera on dwie różne substancje lecznicze: budezonid oraz formoterolu fumaran dwuwodny. • Budezonid należy do grupy leków...
 • Qvar
  Qvar jest lekiem stosowanym w leczeniu łagodnej, umiarkowanej i ciężkiej astmy oskrzelowej. Dipropionian beklometazonu, zawarty w leku Qvar, jest syntetycznym, przeciwzapalnym glikokortykosteroidem, który podany miejscowo do płuc (wziewnie) nie wykazuje...
 • Inhafort
  Inhafort zawiera lek o nazwie formoterol. Należy on do grupy leków określanych jako „długo działające beta-mimetyki” lub „leki rozszerzające oskrzela”. Ich działanie polega na rozkurczaniu mięśni w drogach oddechowych. Ułatwia...
 • DuoResp Spiromax
  DuoResp Spiromax zawiera dwie różne substancje czynne: budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny. – Budezonid należy do grupy leków nazywanych „kortykosteroidami”, znanymi również jako „steroidy”. Działa zmniejszając i zapobiegając obrzękom i...
 • Cortare
  Lek CORTARE zawiera jako substancję czynną – dipropionian beklometazonu, który należy do grupy glikokortykosteroidów. Beklometazon stosowany w inhalacjach wykazuje charakterystyczne dla glikokortykosteroiów silne działanie przeciwzapalne, które występuje głównie w oskrzelach....
 • Fostex NEXThaler
  Lek Fostex NEXThaler ma postać proszku, który wdychany przez usta dostaje się głęboko do płuc. Lek zawiera dwie substancje czynne: beklometazonu dipropionian bezwodny i formoterolu fumaran dwuwodny.  Beklometazonu dipropionian...
 • Vylaer Spiromax
  Vylaer Spiromax zawiera dwie różne substancje czynne: budezonid i formoterolu fumaran dwuwodny. Budezonid należy do grupy leków nazywanych „kortykosteroidami”, znanymi również jako „steroidy”. Jego działanie polega na zmniejszaniu i zapobieganiu...
 • Trimbow
  Trimbow jest lekiem pomagającym w oddychaniu i zawierającym trzy substancje czynne: • beklometazonu dipropionian, • formoterolu fumaran dwuwodny oraz • glikopironium. Beklometazonu dipropionian należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami, które...
 • Riarify
  Riarify jest lekiem pomagającym w oddychaniu i zawierającym trzy substancje czynne: • beklometazonu dipropionian, • formoterolu fumaran dwuwodny oraz • glikopironium. Beklometazonu dipropionian należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami, które...
 • Trydonis
  Trydonis jest lekiem pomagającym w oddychaniu i zawierającym trzy substancje czynne: • beklometazonu dipropionian, • formoterolu fumaran dwuwodny oraz • glikopironium. Beklometazonu dipropionian należy do grupy leków zwanych kortykosteroidami, które...
 • Oxis Turbuhaler
  Formoterol, substancja czynna leku Oxis Turbuhaler, jest selektywnym β2-mimetykiem. Jego działanie polega na rozluźnieniu mięśni gładkich oskrzeli. Umożliwia to łatwiejsze oddychanie. Podczas wykonywania wdechu przez ustnik inhalatora lek dostaje się...
 • KtoMaLek.pl - dostepność i cena leku Airiam

  Dzięki funkcjonalności portalu KtoMaLek.pl możesz sprawdzić dostępność leku w najbliższej aptece, cenę leku, a także czy jest refundowany oraz jaki jest poziom refundacji. Dowiedz się, czy lek jest dostępny bez recepty, czy wymagane jest wystawienie recepty przez lekarza - sprawdź cenę i dostepność Airiam.

  Stosujesz Airiam? Zachęcamy do podzielenia się opinią na jego temat na forum. Nie musisz się rejestrować, na poniższym formularzu wystarczy wpisanie nazwy użytkownika/pseudonimu.

  Opisując swoje doświadczenia na temat przyjmowania preparatu, możesz pomóc innym pacjentom. Nasi czytelnicy codziennie publikują opinie na temat stosowanych leków. Jeżeli jesteś zainteresowany ich najnowszymi wypowiedziami - sprawdź 100 najnowszych opinii pacjentów.

  Reklama

  Top Articles
  Latest Posts
  Article information

  Author: Mr. See Jast

  Last Updated: 14/04/2023

  Views: 6246

  Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

  Reviews: 82% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: Mr. See Jast

  Birthday: 1999-07-30

  Address: 8409 Megan Mountain, New Mathew, MT 44997-8193

  Phone: +5023589614038

  Job: Chief Executive

  Hobby: Leather crafting, Flag Football, Candle making, Flying, Poi, Gunsmithing, Swimming

  Introduction: My name is Mr. See Jast, I am a open, jolly, gorgeous, courageous, inexpensive, friendly, homely person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.