Co to są sterydy i jakie mają skutki uboczne? Czym są naturalne sterydy? (2023)

Sterydy sąbardzo popularnymi lekami, wykorzystywanymi wniemal każdej dziedzinie medycyny – bardzo dobre efekty przynosi ich stosowanie wchorobach skóry, schorzeniach reumatologicznych, astmie czychorobach zapalnych jelit. Pomimo swych licznych zalet, sterydy takjak wszystkie leki, mogą powodować liczne działania niepożądane, dlatego przedich zastosowaniem warto dokładnie zaznajomić się zpotencjalnymi skutkami ubocznymi tejgrupy preparatów. Jak działają sterydy, wjakich wskazaniach się jestosuje orazjakie działania niepożądane mogą powodować?

Cotosąsterydy?

Glikokortykosteroidy, potocznie określane mianem sterydów, sątohormony wytwarzane wwarstwie pasmowatej kory nadnerczy. Ich właściwy poziom jest niezbędny doprawidłowego funkcjonowania organizmu – glikokortykosteroidy odpowiadają m.in.zaochronę narządów wrażliwych nabrak glukozy (mózgu iserca), zapewniają odporność nastres (fizyczny, psychiczny, głodzenie) iszkodliwe bodźce środowiskowe orazdziałają przeciwzapalnie.

Nawzór naturalnych hormonów wyprodukowano syntetyczne glikokortykosteroidy (będące chemiczną pochodną kortyzolu), które bardzo szybko stały się jedną znajczęściej stosowanych wmedycynie grup leków. Poprzez modyfikację cząsteczek uzyskano związki obardzo dobrej przyswajalności, charakteryzujące się jeszcze silniejszym działaniem przeciwzapalnym iimmunosupresyjnym.

Jak działają sterydy?

Profil działania glikokortykosteroidów jest bardzo szeroki iobejmuje właściwości:

 • przeciwzapalne – sterydy sąnajsilniejszymi lekami odziałaniu przeciwzapalnym, cojest wykorzystywane wleczeniu wielu schorzeń oetiologii zapalnej np.choroby Leśniowskiego-Crohna;
  przeciwuczuleniowe;
 • immunosupresyjne – sterydy stosowane wwysokich dawkach hamują nadmierną odpowiedź układu odpornościowego, cowykorzystywane jest wleczeniu chorób opodłożu autoimmunologicznym;
 • przeciwobrzękowe (uszczelniające naczynia krwionośne);
 • antagonistyczne względem witaminy D – sterydy wzmagają wydalanie wapnia zorganizmu;
 • antyproliferacyjne – zmniejszają intensywność podziałów komórkowych;
 • zwiększenie liczby płytek krwi (trombocytów);
 • przejściowe podwyższenie liczby białych krwinek (leukocytoza) znastępczą leukopenią – obniżeniem liczby leukocytów;
 • działanie diabetogenne – glikokortykosteroidy powodują podwyższenie poziomu glukozy wekrwi.

Wyżej wymienione właściwości glikokortykosteroidów odpowiadają zarówno zaich korzystny efekt terapeutyczny wprzypadku wielu schorzeń, jak izawystępowanie dokuczliwych działań niepożądanych, zwłaszcza wprzypadku długotrwałej sterydoterapii.

Kiedy stosować sterydy?

Wskazania dostosowania sterydów możemy podzielić nadwie główne grupy:

(Video) NAJGORSZE SKUTKI UBOCZNE STERYDÓW 🤒 #shorts

 • terapia substytucyjna – stosowana wprzypadku niewydolności kory nadnerczy (choroba Addisona, stan poobustronnym usunięciu nadnerczy). Sątostany kliniczne, wktórychnadnercza pacjenta nieprodukują dostatecznej ilości glikokortykosteroidów, cojest groźne dla życia iwymaga substytucji tych hormonów. Pacjenci dokońca życia muszą przyjmować hydrokortyzon wmałych dawkach – jest toterapia mająca zapewnić jego fizjologiczne stężenie worganizmie (takie samo jak uosób zdrowych).
 • objawowo wróżnych schorzeniach nieendokrynologicznych zpowodu właściwości przeciwzapalnych, przeciwalergicznych iimmunosupresyjnych sterydów.

Lista jednostek chorobowych stanowiących wskazanie dostosowania glikokortykosteroidów jest bardzo długa. Sterydy sąpodstawowymi lekami wykorzystywanymi wleczeniu schorzeń skóry, chorób autoimmunologicznych orazniektórych nowotworów (np.białaczek).

Najczęstszymi wskazaniami dosterydoterapii są:

 • astma oskrzelowa;
 • różnego rodzaju schorzenia opodłożu autoimmunologicznym, takie jak toczeń rumieniowaty układowy, choroba Leśniowskiego-Crohna, kłębuszkowe zapalenia nerek, celiakia,
 • reumatoidalne zapalenie stawów, zapalenie wielomięśniowe;
 • choroby skóry np.atopowe zapalenie skóry, pęcherzyca, rumień guzowaty;
 • pokrzywka iwstrząs anafilaktyczny;
 • uczulenia naleki;
 • użądlenia pszczół;
 • obrzęk mózgu;
 • stany zapalne stawów ikości;
 • ostre zakażenia, takie jak sepsa izespół ostrej niewydolności oddechowej;
 • przeszczepy narządów – sterydy podaje się wcelu zapobiegania ileczenia odrzucenia przeszczepu (właściwości immunosupresyjne).

Wpraktyce, glikokortykosteroidy sąbardzo powszechną iuniwersalną grupą leków, szeroko stosowaną przezlekarzy niemal wszystkich specjalności. Glikokortykosteroidy mogą być stosowane doustnie, dożylnie, domięśniowo, wziewnie lub miejscowo wpostaci maści, kremów lub żelu (wchorobach skóry). Dawkę potrzebną doosiągnięcia efektu terapeutycznego należy zawsze ustalać indywidualnie dla pacjenta iokresowo jąmodyfikować zgodnie zaktywnością choroby. Wmiarę możliwości najlepiej jest podawać glikokortykosteroidy wjednej dawce rano, aby naśladować fizjologiczny rytm dobowy wydzielania kortyzolu. Jeżeli konieczne jest podanie drugiej dawki, wówczas powinna być toniższa dawka wporze obiadowej. Kończąc długotrwałe leczenie glikokortykosteroidami należy stopniowo zmniejszać dawki, ponieważ przy nagłym odstawieniu leku istnieje niebezpieczeństwo powikłań będących następstwem atrofii (zaniku) nadnerczy.

Jakie sąrodzaje sterydów?

Sterydy możemy podzielić zewzględu naczasu działania. Wyróżniamy glikokortykosteroidy okrótkim, pośrednim orazdługim czasie działania.

Glikokortykosteroidy krótkodziałające (do12 h):

 • hydrokortyzon – syntetycznie otrzymywany preparat farmaceutyczny kortyzolu, któryjest wykorzystywany wprzewlekłym leczeniu substytucyjnym upacjentów zpierwotną/wtórną
 • niewydolnością kory nadnerczy;
 • prednizon;
 • prednizolon;
 • metyloprednizolon – metodą pulsacyjną (raz nakilka tygodni) stosuje się gowimmunosupresji upacjentów poprzeszczepieniu narządów.

Glikokortykosteroidy opośrednim czasie działania (12-36 h):

(Video) DOPING, STERYDY, KOKSY - skutki uboczne!

 • triamcynolon

Glikokortykosteroidy odługim czasie działania (> 36 h):

 • deksametazon;
 • betametazon.

Preparaty długodziałające wpostaci dożylnej idomięśniowej stosowane sąwostrych stanach zagrożenia życia, np.wobrzęku mózgu. Dostępne sątakże preparaty miejscowe (naskórę, dooczu, aerozole, preparaty dostawowe). Betametazon przechodzi przezłożysko izewzględu naswoje właściwości podawany jest pacjentkom zzagrażającym porodem przedwczesnym – przenika ondopłuc płodu istymuluje wnich produkcję surfaktantu, tym samym przyspieszając dojrzewanie płuc, coznacząco zwiększa szanse wcześniaka naprzeżycie.

Glikokortykosteroidy uporządkowane wkolejności podwzględem siły działania (odnajsłabszego donajsilniejszego) przedstawiają się następująco:

 • hydrokortyzon;
 • prednizon iprednizolon;
 • metyloprednizolon;
 • triamcynolon;
 • betametazon;
 • deksametazon.

Doglikokortykosteroidów wziewnych stosowanych wleczeniu astmy iprzewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) zaliczamy:

 • flutykazon;
 • budezonid;
 • cyklezonid.

Wleczeniu schorzeń dermatologicznych wykorzystywane sąglikokortykosteroidy dostosowania miejscowego (wpostaci maści, kremów, żelów, płynów). Zostały one podzielone na4 grupy wzależności odsiły działania. Donajsłabszych preparatów należą hydrokortyzon 0,5 i1%, deksametazon 0,1-0,2% orazmetyloprednizolon 0,25%. Preparaty bardzo silne, stosowane wprzypadku rozległych inasilonych zmian skórnych topropionian klobetazolu orazdipropionian betametazonu.

Stopień penetracji glikokortykosteroidów jest różny wzależności odobszaru skóry – bardzo dobrze wchłaniają się one wokolicach twarzy, wfałdach skórnych orazwokolicach genitalnych. Wzwiązku ztym doleczenia zmian skórnych zlokalizowanych wobszarze twarzy, nabłonach śluzowych orazwokolicy narządów płciowych zalecane sąsłabe glikokortykosteroidy, aczas ich stosowania powinien być jak najkrótszy.

(Video) 5 Oznak, Że Ktoś Stosuje Sterydy

Wprzypadku glikokortykosteroidów miejscowych, skuteczną metodą pozwalającą nadługotrwałą remisję choroby skóry przy równoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa leczenia jest terapia naprzemienna – umożliwia ona zredukowanie całkowitej dawki sterydów. Polega ona nastosowaniu glikokortykosteroidów naprzemiennie (codrugi dzień) zobojętną bazą, czyli obojętnym dla skóry preparatem okonsystencji kremu.

*surfaktant – substancja powierzchniowo-czynna, którazmniejsza napięcie wpęcherzykach płucnych, tym samym zapobiegając ich zapadaniu się wtrakcie wydechu. Surfaktant zaczyna być produkowany podczas ciąży wpłucach płodu około 26 tygodnia ciąży, dlatego pacjentki zzagrażającym porodem przedwczesnym przedukończeniem 34 tygodnia ciąży powinny jednorazowo otrzymać profilaktyczną dawkę glikokortykosteroidów, które wykazują działanie pobudzające produkcję surfaktantu wpęcherzykach płucnych płodu.

Jakie sąskutki uboczne sterydów?

Nawet bardzo duże pojedyncze dawki sterydów niewywołują zazwyczaj żadnych niebezpiecznych działań niepożądanych. Również krótkotrwała terapia (do7 dni) zwykle niewiąże się zwystępowaniem skutków ubocznych. Długotrwałe stosowanie nawet niskich dawek glikokortykosteroidów stanowi istotne ryzyko rozwoju działań niepożądanych, dlatego takważne jest dokładne przeanalizowanie przezlekarza wskazań dowłączenia tych silnie działających leków doterapii długoterminowej.

Działania niepożądane sterydów możemy podzielić na:

a). ogólnoustrojowe:

 • zespół Cushinga – zespół różnorodnych objawów klinicznych spowodowanych nadmiarem glikokortykosteroidów wekrwi. Zespół ten charakteryzuje się występowaniem:
 • otyłości centralnej znagromadzeniem tkanki tłuszczowej wokolicy twarzy, karku (tzw. “bawoli kark”) orazbrzucha;
 • zaników mięśni kończyn;
 • uogólnionego ścieńczenia skóry;
 • nadmiernego apetytu;
 • podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi;
 • bólów kostnych;
 • zaburzeń psychicznych
 • nadciśnienie tętnicze;
 • wzrost ryzyka infekcji ireaktywacji utajonych zakażeń;
 • wrzody żołądka (poprzez zwiększoną tendencję dozakażeń bakterią Helicobacter pylori);
 • opóźnienie gojenia się ran;
 • atrofia (zanik) mięśni, skóry itkanki tłuszczowej;
 • spowolnienie wzrastania udzieci;
 • hamowanie kościotworzenia – wzrost ryzyka osteoporozy;
 • działanie diabetogenne – ryzyko wystąpienia cukrzycy;
 • zwiększone łaknienie wtórnie prowadzące donadmiernego przyrostu masy ciała ubardzo wielu pacjentów;
 • zatrzymywanie sodu iwody worganizmie (obrzęki) przy wzmożonej utracie potasu (tendencja dowystępowania zaburzeń rytmu serca);
 • wzrost ryzyka zakrzepicy naczyń;
 • zaburzenia miesiączkowania ukobiet;
 • zaburzenia snu;
 • zmiany psychiczne – patologiczne podwyższenie (działanie euforyzujące) lub obniżenie nastroju (działanie depresjogenne). Nieda się przewidzieć wpływu sterydów nanastrój udanego pacjenta, auosób zjuż istniejącymi schorzeniami psychicznymi, włączenie doterapii sterydów może skutkować rozwojem stanów psychotycznych;
 • wzrost ciśnienia śródczaszkowego (zwłaszcza udzieci);
 • wzrost ciśnienia śródgałkowego (wewnątrz gałki ocznej) – ryzyko rozwoju jaskry izaćmy.

miejscowe (obserwowane wprzypadku stosowania glikokortykosteroidów miejscowo np.wpostaci wziewnej lub wpostaci maści bezpośrednio naskórę):

(Video) Czy warto stosować sterydy? Jakie są skutki uboczne stosowania dopingu?

 • grzybica jamy ustnej izatok;
 • chrypka orazkaszel;
 • alergia kontaktowa;
 • teleangiektazje – poszerzenia drobnych naczyń krwionośnych wskórze;
 • utrwalony rumień skórny;
 • nadmierne owłosienie;
 • trądzik posteroidowy;
 • zapalenie mieszków włosowych;
 • zapalenie okołoustne;
 • zanik skóry irozstępy;
 • zapalenie skóry;
 • odbarwienia iprzebarwienia skóry.

Jak widać, lista działań niepożądanych glikokortykosteroidów jest naprawdę obszerna, aosobnicza podatność narozwój skutków ubocznych jest bardzo zmienna inieprzewidywalna – ujednego chorego mogą one pojawić się już pokilku tygodniach stosowania leku wniewielkich dawkach, zaś inny pacjent niezaobserwuje działań niepożądanych nawet pokilkumiesięcznym stosowaniu sterydów.

Czym sąnaturalne sterydy?

Donaturalnych glikokortykosteroidów zaliczamy kortyzol, kortyzon orazkortykosteron, które wytwarzane sąwwarstwie pasmowatej kory nadnerczy (parzystych narządów wewnątrzwydzielniczych, zlokalizowanych nagórnych biegunach nerek). Najważniejszym spośród nich jest kortyzol, któregoprodukcja iwydzielanie sąściśle regulowane przezhormon przysadkowy – adrenokortykotropinę (ACTH). Zkolei wydzielanie ACTH uzależnione jest odprodukowanej wpodwzgórzu kortykoliberyny (CRH). Regulacja pomiędzy tymi hormonami odbywa się nazasadzie ujemnego sprzężenia zwrotnego, cooznacza, żewzrost stężenia ACTH pobudza wydzielanie kortyzolu, natomiast znaczny wzrost poziomu kortyzolu hamuje dalszą produkcję ACTH. Wten sposób worganizmie utrzymywana jest równowaga hormonalna.

Czywiesz że: zaodkrycie hormonów kory nadnerczy, ich struktury chemicznej orazbiologicznego działania w1950 roku reumatolog Philip Hench orazchemik Edward Kendal otrzymali Nagrodę Nobla?

Kortyzol określany jest mianem “hormonu stresu”, gdyżwydziela się m.in.wobliczu nagłego zagrożenia. Jego celem jest mobilizacja organizmu do“walki lub ucieczki” – wzrost wydzielania kortyzolu wsytuacji stresowej (wysiłek fizyczny, głodzenie, silny stres psychiczny) prowadzi dozwiększenia stężenia glukozy wekrwi, gdyżwtakich momentach znacząco rośnie zapotrzebowanie nanią. Sama nazwa “glikokortykosteroidy” wskazuje nawpływ tejgrupy hormonów napoziom glukozy wekrwi. Stężenie kortyzolu wekrwi wykazuje rytm dobowy – największy poziom osiąga wgodzinach wczesnoporannych, zaś najniższy opółnocy. Cociekawe uosób mających pracę zmianową (zwłaszcza nocną), cykl ten może zostać zaburzony, cowiąże się znegatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi dla organizmu. Wterapii substytucyjnej syntetyczne glikokortykosteroidy podaje się rano – matonacelu naśladowanie wyżej opisanego naturalnego procesu wydzielania tych hormonów.

Zapamiętaj: Donaturalnych glikokortykosteroidów zaliczamy kortyzol, kortyzon orazkortykosteron, które wytwarzane sąwwarstwie pasmowatej kory nadnerczy (parzystych narządów wewnątrzwydzielniczych, zlokalizowanych nagórnych biegunach nerek).

Glikokortykosteroidy tohormony steroidowe naturalnie występujące wnaszym organizmie, produkowane wwarstwie pasmowatej kory nadnerczy. Donaturalnych glikokortykosteroidów zaliczamy kortyzol, kortyzon ikortykosteron. Najczęściej podpojęciem sterydów rozumiemy związki syntetyczne produkowane nawzór naturalnie występujących worganizmie hormonów. Zewzględu naswoje właściwości przeciwzapalne, przeciwuczuleniowe, przeciwobrzękowe iimmunosupresyjne, mają one bardzo szerokie zastosowanie wewspółczesnej medycynie. Poszczególne rodzaje glikokortykosteroidów różnią się między sobą siłą iczasem działania, dlatego rodzaj leku powinien być dostosowany dokonkretnego pacjenta ijego schorzenia. Donajczęstszych ogólnoustrojowych działań niepożądanych sterydoterapii zalicza się zespół Cushinga, nadciśnienie, zaniki mięśni, osteoporozę, wzrost łaknienia orazupośledzone gojenie się ran. Sterydy powinny być stosowane jak najkrócej, wminimalnych skutecznych dawkach, aich odstawianie musi odbywać się stopniowo, podścisłym nadzorem lekarza.

(Video) Jakie są SKUTKI stosowania TESTOSTERONu?Jak w prawidłowy sposób przeprowadzić terapię TESTOSTERONem?

FAQs

Dlaczego sterydy są szkodliwe? ›

Przyjmowanie sterydów anabolicznych powodować może także zaburzenia czynności nerek lub ich niewydolność oraz choroby wątroby. Wśród skutków niepożądanych wymienia się też zmiany psychiki, takie jak wzrost poziomu agresji, manie, omamy, depresje. Sterydy anaboliczne mają też właściwości uzależniające.

Jak sterydy działają na organizm człowieka? ›

Sterydy anaboliczne przyspieszają dzielenie się komórek tworzących określone tkanki organizmu zwierząt i ludzi. Najbardziej widoczne działanie sterydów polega na stymulowaniu wzrostu masy mięśni, siły i wytrzymałości. Naturalnym sterydem anabolicznym jest testosteron - męski hormon płciowy.

Czy sterydy są bezpieczne dla zdrowia? ›

Propionat testosteronu jest to steryd iniekcyjny. Jest bezpieczniejszy niż metanabol, w przeciętnych dawkach nie wpływa negatywnie na pracę wątroby. Działa bardzo krótko – jedynie 2 dni – dzięki czemu można szybko przerwać cykl, gdyby pojawiły się jakieś nieprzyjemne skutki uboczne.

Co się dzieje z organizmem po odstawieniu sterydów? ›

Po odstawieniu sterydów organizm nie jest w stanie przywrócić normalnego poziomu hormonów organizmie. W międzyczasie organizm traci dużo białka, z tego powodu regeneracja jest niewystarczająca. Po odstawieniu sterydów organizm źle znosi długi i ciężki trening.

Czy sterydy skracają życie? ›

- Dziś wiemy, że sterydy systemowe skracają życie – mówił prof. Kuna. Czasami muszą być one stosowane, ale obecnie dysponujemy takimi lekami, które tego rodzaju sterydową terapię ograniczają lub wręcz eliminują. Pacjenci z astmą ciężką mają już dostęp do refundowanych terapii biologicznych.

Czy sterydy szkodzą na stawy? ›

Naukowcy ustalili, że zapalenie stawów, a w efekcie ich trwałe uszkodzenie może być niezamierzonym skutkiem wstrzyknięć kortykosteroidów (hormony steroidowe), a więc terapii mającej przeciwdziałać skutkom choroby zwyrodnieniowej.

Jak długo można brać sterydy? ›

Sterydoterapia ogólnoustrojowa, czyli leczenie sterydami ogólnymi - takimi jak prednizon (Encorton), prednizolon (Encortolon), czy metyloprednizolon (Metypred) - nie powinna trwać dłużej niż 12 tygodni.

Czy po sterydach puchnie twarz? ›

Obrzęk na twarzy powoduje zażywanie wielu leków, zwłaszcza sterydów. Działają one zbawiennie na ciężkie choroby reumatyczne, laryngologiczne czy alergiczne, ale w zamian pozostawiają wiele skutków ubocznych – jednym z nich jest powstawanie opuchlizny na twarzy.

Jaki steryd ma najmniejsze skutki uboczne? ›

Rodzaje sterydów – lista o najmniejszych skutkach ubocznych
 • Primobolan.
 • Testosteron Enantan o niskiej dawce przez dłuższy czas.
 • Nandrolonu Decanian o niskiej dawce.
 • Testosteron Propionat.
 • Hormon wzrostu o niskiej dawce przez dłuższy czas.
Nov 4, 2021

Jak długo oczyszcza się organizm po sterydach? ›

Mijają po zakończeniu sterydoterapii - zazwyczaj po kilku tygodniach od odstawienia sterydu twarz i sylwetka zaczynają wracać do normy. Reakcja na lek oraz jego odstawienie zależy od indywidualnych cech chorego, dlatego u jednych może to potrwać 2 tygodnie, a u innych kilka miesięcy.

Co jest gorsze sterydy czy antybiotyk? ›

Najważniejszym zagrożeniem dla antybiotyków jest ich niewłaściwe stosowanie. Steroidy, czy to podawane donosowo, czy wziewnie do układu oddechowego, czy też systemowo mają swoje wskazania i działają przeciwzapalnie. One nie stanowią alternatywy dla antybiotyków w przypadku infekcji bakteryjnej.

Czy można odstawić sterydy z dnia na dzień? ›

Jeśli terapia sterydami dobiega końca, należy odstawiać je bardzo powoli, ponieważ przy długotrwałej sterydoterapii możemy spodziewać się, że nasze nadnercza rozleniwią się i nie będą chciały od razu podjąć swojej funkcji, czyli nie będą chciały produkować kortyzolu.

Po czym poznać że ktoś bierze sterydy? ›

Sterydy anaboliczne powodują silne zaburzenia nastroju. Do najczęstszych objawów zalicza się wzmożoną agresję, depresję, myśli samobójcze, zanik popędu seksualnego u mężczyzn, natomiast u kobiet wzmożenie popędu płciowego.

Dlaczego po sterydach się tyje? ›

Tycie po sterydach

Dlaczego po glikokortykosteroidach się tyje? Wpływają one znacząco na gospodarkę lipidową, białkową, węglowodanową (prowadzą do hiperglikemii, czyli wzrostu poziomu cukru we krwi). Dużym problemem może być ich negatywny wpływ na gospodarkę wodno-elektrolitową.

Co zamiast sterydów? ›

Najlepsze efekty leczenia bez sterydów uzyskamy stosując preparaty złuszczające i keratolityczne, które powinny być stosowane w początkowej fazie rozwoju choroby. Wybierajmy produkty z komponentami w postaci mentolu, mocznika czy siarki. Działają one łagodząco na naszą skórą, a dodatkowo przeciwzapalnie.

Jakie witaminy powinno się przyjmować przy sterydach? ›

Suplementacja wapnia i witaminy D3 jest zalecana u wszystkich osób leczonych glikokortykoidami. Dawkę ustala lekarz prowadzący. Sterydy zwiększają ryzyko nadciśnienia, dlatego należy ograniczyć podaż sodu co też poprawi równowagę wapniową u pacjentów.

Czy opłaca się brać sterydy? ›

Uwaga! Stosowanie tego typu substancji poza ściśle kontrolowaną terapią medyczną może prowadzić do poważnych zaburzeń zdrowia ciała i psychiki. A ładną sylwetę można zbudować naturalnie - radzą fachowcy.

Czy sterydy wpływają na serce? ›

Lekarze ostrzegają, że stosowanie sterydów wywołuje zaburzenia hormonalne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia doprowadzając do zawału serca lub udaru mózgu. Sterydy anaboliczne pobudzają wzrost masy i siły mięśniowej, a czasami również kości.

Czy sterydy mają wpływ na wątrobę? ›

Jednym z działań niepożądanych sterydoterapii jest szkodliwe działanie na wątrobę. Dlatego steroidy należy stosować pod ścisłą kontrolą lekarza. Podczas ich zażywania zaleca się stosować leki osłonowe na wątrobę, a także na żołądek.

Czy od maści ze sterydami się tyje? ›

Sterydoterapia bardzo często powoduje wzrost masy ciała i redystrybucję tkanki tłuszczowej skutkującą cechami zespołu Cushinga (otyłość brzuszna, nagromadzenie tkanki tłuszczowej na twarzy i wokół szyi, szczupłe kończyny). Zwiększenie masy ciała jest najczęściej zgłaszanym efektem ubocznym terapii sterydami2.

Czy sterydy powodują bezsenność? ›

Niektóre leki steroidowe mogą pogarszać jakość snu. Najczęściej wywołują one bezsenność i problemy z zasypianiem, ale nie jest wykluczone, że w Pana przypadku wpłynęły na długość snu.

Kiedy podaje się sterydy? ›

Steroidy są doceniane ze względu na swoje silne właściwości przeciwzapalne. Medycyna wykorzystuje sterydy szczególnie w leczeniu tych schorzeń, które zaburzają pracę układu odpornościowego. Mowa o chorobach autoimmunologicznych, czyli takich, w których organizm ukierunkowuje agresywne działania na własne komórki.

O jakiej porze dnia brać sterydy? ›

Najlepiej przyjmować lek raz na dobę, rano. Obniża to ryzyko zahamowania osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, ponieważ w godzinach porannych wydzielanie endogennych kortykosteroidów jest największe.

Czy można pić alkohol jak się bierze sterydy? ›

Jednoczesne stosowanie kortykosteroidów i alkoholu jest przeciwwskazane ze względu na nasilenie działań niepożądanych tychże leków. Na tym połączeniu cierpi przede wszystkim wątroba. Sterydy rozregulowują jej działanie, a w połączeniu z etanolem efekt ten zostaje spotęgowany.

Czy sterydy zmieniają twarz? ›

Kortykosteroidy do użytku zewnętrznego mogą doprowadzić do pojawienia się teleangiektazji (poszerzone naczynka włosowate), rozstępów czy zaników skóry. Miejscem szczególnie podatnym na ich wystąpienie jest skóra twarzy i fałdy skórne. Groźnym powikłaniem jest też posterydowe zapalenie skóry.

Czy skutki uboczne mijają? ›

Czy skutki uboczne mijają czy mam myśleć nad zmianą leku? Nie da się przewidzieć, czy skutki uboczne miną, czy też nie - jest to kwestia indywidualna. Każdy pacjent reaguje na lek inaczej - jednemu skutki uboczne mogą minąć po okresie adaptacji (pierwsze 3-6 miesięcy), innemu wcale i trzeba będzie odstawić lek.

Czy sterydy to są narkotyki? ›

Sterydy anaboliczne oraz inne środki farmaceutyczne stosowane w medycynie, których używanie może prowadzić do zależności fizycznej oraz do poważnego uzależnienia psychicznego powinny być traktowane jako uzależniające substancje psychoaktywne ze względu na ich pozytywny wpływ na samopoczucie osoby biorącej.

Jaki steryd jest najbardziej bezpieczny? ›

Nandrolon - jeden z najpopularniejszych środków dopingujących, stosowany przez zawodników w sporcie wyczynowym. Nandrolon uznawany jest za najbezpieczniejszy steryd niosący najmniej efektów ubocznych.

Jaki jest najsilniejszy steryd na świecie? ›

Oksymetolon: Znany jest również z nazw handlowych jako Anadrol i Anapolon. Jeden z najsilniejszych i „najpotężniejszych” leków spośród leków androgenowych i sterydów anabolicznych. Wskazany głównie w leczeniu niedokrwistości, ale również w osteoporozie, kacheksji oraz w stymulowaniu przyrostu masy ciała.

Jakie sterydy na stawy? ›

Najczęściej dodawana jest arechina, cyklosporyna czy leflunomid (ten lek zaleca się już na początku leczenia, jeżeli pacjent nie może przyjmować metotreksatu).

Jak sprawdzic czy ma się toksyny w organizmie? ›

Nieprzyjemny zapach z ust i ciała – im więcej toksyn znajduje się w organizmie, tym bardziej nieprzyjemny zapach możemy wydalać poprzez oddech, pot, mocz czy gazy. Problemy z trawieniem – objawia się poprzez wzdęcia, bóle brzucha, biegunki czy zaparcia.

W jaki sposób organizm pozbywa się toksyn? ›

1. Żółć zawarta w wątrobie oczyszcza krew z toksyn, które ostatecznie wydalane są przez jelita. 2. Drugą drogą są nerki, które usuwają toksyny poprzez układ moczowy.

Czy po sterydach można schudnąć? ›

Przewlekłe stosowanie sterydów w dużych dawkach może mieć wpływ na przyrost masy ciała. Nie są one jednak jedynym wyznacznikiem nadwagi, z którą się borykasz.

Czy można przerwać leczenie sterydami? ›

Jeśli terapia trwa dłużej niż kilka dni, lek należy odstawiać stopniowo, zmniejszając dawki, pod kontrolą lekarza, aby nie narażać się na nieprzyjemne objawy zespołu odstawienia.

Czy sterydy działają pobudzająco? ›

Do skutków ubocznych przedawkowania zalicza się pobudzenie, niepokój, kołatanie serca, oraz wysokie ciśnienie krwi.

Jak działają sterydy na kaszel? ›

Sterydy działają przeciwzapalnie oraz immunosupresyjnie, czyli zmniejszają aktywność układu odpornościowego. Kortykosteroidy tłumią więc układ odpornościowy, co czyni organizm bardziej podatnym na infekcje. Pomagają jednak uzyskać szybką, choć tymczasową ulgę.

Jak zejść ze sterydów? ›

Stopniowe zmniejszenie dawki glikokortykosteroidów doustnych jest wymagane w przypadku przewlekłego stosowania leku. Wówczas, w celu zminimalizowania objawów związanych z nagłym odstawieniem leku, dawkę redukuje się w ciągu kilku tygodni.

Czy sterydy mają wplyw na psychike? ›

Naukowcy z Uniwersytetu w Goeteborgu we współpracy z kolegami ze Szpitala Uniwersyteckiego Sahlgrenska stwierdzili, że istnieje wyraźna zależność pomiędzy stosowaniem sterydów a prawdopodobieństwem wystąpienia depresji, problemów z koncentracją oraz zachowań agresywnych w późniejszym życiu.

Na czym polega leczenie sterydami? ›

Sterydy to leki stosowane w trakcie leczenia chemioterapią, które pomagają niszczyć komórki szpiczaka i wspomagają działanie chemiostatyków. Do najczęściej stosowanych w leczeniu szpiczaka sterydów zaliczamy Encorton i Deksametazon. Można je stosować oddzielnie lub w kombinacji z innymi lekami.

Czy przez sterydy można być bezpłodnym? ›

PŁODNOŚĆ I STERYDY ANABOLICZNE NIE IDĄ ZE SOBĄ W PARZE!

Badania wykazały, że zażywanie tego typu substancji przyczynia się do obniżenia jakości nasienia oraz negatywnie wpływa na potencję, a nawet na zdolność do odbycia przez mężczyznę stosunku seksualnego.

Czy sterydy są w spermie? ›

Potocznie nazwane są sterydami. Są to głównie pochodne testosteronu. W organizmie mężczyzny przyjmującego te substancje znajduje się więc za dużo tego hormonu. W takiej sytuacji naturalny mechanizm działania gruczołów biorących udział w produkcji plemników zostaje zakłócony.

Po jakich lekach można schudnąć? ›

Na rynku dostępne są trzy leki na receptę, które mają wspomagać redukcję masy ciała u osób otyłych. W odróżnieniu od licznych suplementów diety, leki Mysimba, Saxenda oraz Xenical powinny być stosowane wyłącznie pod kontrolą lekarza.

Po jakich lekach na depresję się chudnie? ›

Jeżeli pacjent źle reaguje na wzrost wagi ciała wywołany lekami antydepresyjnymi, warto zmienić antydepresant na taki, który nie będzie wywoływać tego efektu ubocznego, na przykład wenlafaksynę, bupropion i nefazodon.

Od czego szybko się tyje? ›

Niewłaściwa dieta, duża kaloryczność potraw, tłuste dania, olbrzymie porcje węglowodanów potęgują problem, a niekiedy są główną przyczyną otyłości. Z dodatkowymi kilogramami zmagają się również osoby, które nie preferują aktywnego trybu życia, nie uprawiają sportu i mają pracę siedzącą.

Czy sterydy są szkodliwe na serce? ›

Lekarze ostrzegają, że stosowanie sterydów wywołuje zaburzenia hormonalne, które mogą być szkodliwe dla zdrowia doprowadzając do zawału serca lub udaru mózgu. Sterydy anaboliczne pobudzają wzrost masy i siły mięśniowej, a czasami również kości.

Czego nie jesc przy sterydach? ›

Należy również pamiętać, że sterydy zwiększają ryzyko nadciśnienia, zatem podaż sodu powinna być limitowana. Warto poinstruować pacjenta o konieczności unikania przetworzonych produktów, fast foodów, słonych przekąsek, a także o ukrytych źródłach sodu, takich jak: przetwory mięsne, konserwy czy produkty kiszone.

Czy sterydy to hormony? ›

Sterydy są bowiem substancjami naturalnie występującymi w organizmie – hormonami steroidowymi. Produkują je nadnercza, niewielkie gruczoły dokrewne umiejscowione w okolicy nerek.

Videos

1. Stay Natural - skutki uboczne sterydów!
(Da Costa TV)
2. Jak stałem się kobietą ... Sterydy (steroidy) - działanie i skutki uboczne | Z cyklu - na siłowni...
(Diag Log)
3. Co się dzieje z TWOIM CIAŁEM po braniu STERYDÓW?
(Kolega Ignacy)
4. Jak Sterydy Działają Na Mięśnie i Całe Ciało? | Nauka WYJAŚNIONA!
(STALOWY SZOK)
5. Obrzęk limfatyczny, zatrzymanie wody po sterydach, wysoki kortyzol – reakcja organizmu | O, choroba
(O, choroba! Joanna Dronka - Skrzypczak)
6. HORMON WZROSTU - ZALETY / SKUTKI UBOCZNE / JAKIE DAWKI
(minikox)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 17/09/2023

Views: 6456

Rating: 5 / 5 (60 voted)

Reviews: 91% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.